Mededelingen/afspraken

  • WWWesterveld is herschreven, eind volgende week komt er een evaluatie middels een enquête
  • Er is een mail naar RdB gegaan of hij kennis heeft van sit@school
  • Hier is informatie te vinden over Site@school
  • Voorbeelden de sites van obs de Kievitshoek en obs Wapserveen
  • Obs de Storkschool heeft een site van Qsite
  • De 'geldvraag' ligt bij Jacob zodra er antwoord is komt het hier te staan

Websites en andere vragen voor Robert:

Storyboard is inderdaad verouderd, dat was toen erg mooi, maar tegenwoordig zijn er mooiere pakketten voor deze taken. Joomla!, Site@School, etc. Er zijn er teveel om op te noemen, en allemaal Open Source. Van Havelte weet ik nu dat een ouder bezig is om een Joomla! website op te zetten. Van de Storkschool weet ik dat zij dit via Qsite hebben geregeld, hier hebben ze tevens de e-mail lopen. De Oosterveldschool heeft ook een ander pakket voor de website, de naam hiervan weet ik niet, maar die kan Albert Woltman je wel geven. Hun site is gehost bij JR Online, hier hebben ze ook de e-mail lopen.

De website van site@school is siteatschool.org (zonder www). Hier is ook een forum waar je vragen kunt stellen, etc. Het wordt volop ondersteunt en doorontwikkeld door enthousiaste vrijwilligers. Er zit ook een uitgebreide handleiding bij, met screenshots, etc.
Wachtwoorden van Storyboard heb ik niet, maar misschien kan ik er via Willem Karssenberg achter komen. Wat ik ook tegenkom, is dat de storyboard websites bij Vevida zijn gehost. __www.obswesterveld.nl__ is geregistreerd bij Vevida, dit is op te zoeken bij SIDN (__www.sidn.nl__). De meeste scholen hebben webruimte bij XS4ALL, alleen dit is op Windows basis, voor site@school is Linux met MySQL nodig. Dit kan aangepast worden bij XS4ALL, via hun servicedesk. Bij Vevida moet dit ook kunnen, maar ik weet niet of zij Linux met MySQL kunnen leveren, als ze het kunnen leveren zal het meer gaan kosten. Het zou ook mooi zijn het domein __www.westerveld.nl__ te behouden voor een portalsite. Dit zou eventueel ook een site@school website kunnen worden.

Voor de meeste scholen kan ik assisteren met het aanpassen van de hosting bij XS4ALL, en installatie van site@school op de webruimte bij XS4ALL. Content overzetten van Storyboard naar site@school zou moeten kunnen, als ik wachtwoorden van storyboard heb. Tekst en foto’s zijn wel te knippen en te plakken, het raamwerk helaas niet. Het aanpassen van de eventuele hosting, het installeren van het CMS pakket wil ik op me nemen, maar het ontwerpen en bouwen van de websites laat ik over aan de scholen.

Het klopt inderdaad dat sommige scholen handleidingen hebben van Outlook Express, dit was nog in de tijd dat Herjan het deed. Outlook Express wordt nog sporadisch gebruikt, een aantal scholen heeft nu een eigen Exchange server, hiermee kunnen ze Outlook 2003 gebruiken en hoeven ze verder niks meer in te stellen, gaat automatisch, op het moment dat een nieuwe gebruiker aangemaakt wordt, heeft die ook gelijk een e-mailadres. Sommige scholen, die geen eigen mailserver hebben, gebruiken webmail van XS4ALL of een andere webmail variant. Sommige handleidingen heb ik inderdaad gemaakt, die heb ik opgeslagen op de server van de betreffende school, zodat de ICT’er daar bijkan.


Financiering ICT (Activ Borden)

De nota van de investering voor het bord van € 5000,-- wordt direct betaald. Tot 1 januari 2006 werd dit bedrag ten laste van het gespaarde bedrag (reserve) van de betreffende school gebracht. Vanaf 1 januari 2006 is (landelijk) een systeemwijziging doorgevoerd. Vanaf 1 januari wordt een investering afgeschreven over de gebruiksduur. Voor een activ board hebben wij termijn vastgesteld op 10 jaar. Elk jaar wordt er dus een bedrag van € 500,-- ten laste van de exploitatie van de school geboekt. Na 10 jaar loopt dit af. Op dat moment kan weer een bord van € 5000,-- worden gekocht en worden afgeschreven in 10 jaar.
Hoe zit het met de rente over de investering.
Er wordt geen rente toegerekend per investering per school. De reserves van alle scholen zijn belegd bij de gemeente die deze gelden gebruikt als financieringsmiddel. Wij krijgen hiervoor een rentevergoeding. De investeringen die wij als openbaar onderwijs doen worden hierop in mindering gebracht. (doordat de investering niet ten laste van de reserve wordt gebracht blijf je over een hoger bedrag rente ontvangen). Dus stel totale reserve onderwijs is 1,5 miljoen. Totaal investeringen openbaar onderwijs per 1 januari 0,5 miljoen. Dan krijgen wij over 1 miljoen een rentevergoeding van bijvoorbeeld 4%. Deze rente wordt toegerekend aan de aanwezige reserves. Zolang de reserves hoger zijn dan de gedane investeringen per 1 januari van een jaar zal er een toevoeging plaatsvinden. Mocht hier een omslag plaatsvinden dan zal een omgekeerd effect optreden. Dus op het moment dat je als schoolbestuur geld moet lenen zal er rente moeten worden betaald dat ten laste van de scholen komt.
Na de verzelfstandiging zal het Stichtingsbestuur zelf eventuele overtollige middelen moeten beleggen.