X-Message-Delivery: Vj0xLjE7dXM9MDtsPTA7YT0xO0Q9MTtTQ0w9MA== X-Message-Status: n:0 X-SID-PRA: APS IT-diensten X-SID-Result: Neutral X-Message-Info: R00BdL5giqqNZZptD/37SXzQgLi+w4+3UIpw51u8vjecDgW7lK6fgYf3ra5jaleGdvDD+1W6NcsE8lXkOfbr6ShfUF8nTDTU Received: from q12.mailplus.nl ([213.206.118.212]) by bay0-mc8-f11.bay0.hotmail.com with Microsoft SMTPSVC(6.0.3790.2668); Mon, 3 Nov 2008 04:44:38 -0800 Received: (qmail 14714 invoked from network); 3 Nov 2008 13:43:40 +0100 Received: from m7.mailplus.nl (213.206.116.107) by q12.mailplus.nl with SMTP; 3 Nov 2008 13:43:40 +0100 Return-path: mailbot-rb-m7-act=384123_si=370840_sub=7316@q12.mailplus.nl Date: Mon, 3 Nov 2008 13:39:26 +0100 (CET) From: APS IT-diensten To: "obsdeheidehoek@hotmail.com" Message-ID: <9106768.14854211225715966138.JavaMail.mailbot@m7.mailplus.nl> Subject: Microsoft Schoolovereenkomst 2009-2011 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_Part_742646_14974379.1225715966137" X-OriginalArrivalTime: 03 Nov 2008 12:44:38.0571 (UTC) FILETIME=[EF0A5FB0:01C93DB1] ------=_Part_742646_14974379.1225715966137 Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-15" Content-Transfer-Encoding: quoted-printable =20 Indien deze e-mail van APS IT-diensten niet goed zichtbaar is, http://APSI= Tdiensten.m7.mailplus.nl/txt384123/HzEgHybqklik dan hier voor de online ver= sie. href=3D"https://CT-APS%20IT%2ddiensten%20Logo-21968-www.apsitdiensten.nl">= Microsoft november 2008=20 =20 Geachte relatie, Per 1 januari aanstaande verloopt uw huidige Microsoft Schoolovereenkomst.= Om vanaf 1 januari gewoon gebruik te kunnen blijven maken van alle ge=EFns= talleerde of in gebruik zijnde Microsoftproducten, dient u de huidige overe= enkomst te vernieuwen voor 1 december 2008. Dit kunt u doen door in te logg= en op=20 http://APSITdiensten.m7.mailplus.nl/nct485142/HzEgHybq www.apsitdiensten.nl en op Nog uit te voeren te klikken. Hier vindt u ook m= eer informatie over de overeenkomst. Op basis van reacties in de afgelopen periode, zijn er een paar verbeterin= gen aangebracht: er is nog =E9=E9n Desktop Pakket dat meer omvat en tegen een prijs die hel= emaal ligt in de lijn van de afgelopen jaren; Encarta is uit het Desktop Pa= kket gehaald, maar als u het wilt blijven gebruiken kunt u dat via de groep= Aanvullende desktopproducten toevoegen; bestuursverklaring: met deze verkl= aring kan een bestuur alle scholen centraal registreren, waarbij in de fact= uur aan het bestuur een specificatie per school is opgenomen. Daarnaast is = het mogelijk het totale aantal pc’s voor de Microsoft Schoolovereenko= mst te beheren op bestuursniveau. Dit heeft als voordeel dat een verminderi= ng van het aantal pc’s gedurende een licentiejaar bij de ene school o= pgevangen mag worden door de mogelijke groei van het aantal pc’s bij = een andere school. Indien er gedurende het jaar nieuwe pc’s bijkomen,= dient u deze wel te registreren. Bij de registratie voor 2010 worden afnam= e en toename met elkaar op bestuursniveau verrekend; het aantal serverprodu= cten is uitgebreid. De procedure voor de vernieuwing van de Schoolovereenko= mst en de bijbehorende registratie ziet er in het kort als volgt uit: voor 1 december 2008 vernieuwt u de Schoolovereenkomst via onze website do= or na inloggen te klikken op Nog uit te voeren; tegelijkertijd registreert = u het aantal pc’s en servers waarvoor u licenties wilt afnemen; u inf= ormeert desgewenst uw bestuur van de mogelijkheid van de bestuursverklaring= ; als uw bestuur gebruik wil maken van de bestuursverklaring, dan moet zij = dat aan ons kenbaar maken. Vervolgens zullen wij er voor zorgen dat uw regi= stratie voor 2009 na 1 januari 2009 wordt gekoppeld aan uw bestuur. Essenti= eel blijft echter dat u zelf voor 2009 de registratie uitvoert via onze web= site! Uw bestuur kan dat dit jaar nog niet doen. Indien u onverhoopt geen g= ebruik meer wenst te maken van de nieuwe Microsoft Schoolovereenkomst voor = de periode 2009 tot en met 2011, dan dient u de huidige overeenkomst voor 1= december 2008 via onze=20 http://APSITdiensten.m7.mailplus.nl/nct485143/HzEgHybq website (Nog uit te voeren), per brief of e-mail bij ons op te zeggen. Wij = zullen u dan ook niet lastig vallen met herinneringen en dergelijke. Vanzel= fsprekend dient u er voor te zorgen dat alle onder de huidige Schoolovereen= komst verkregen producten worden gede=EFnstalleerd en vernietigd. Dit geldt= zowel voor installaties binnen de school (pc’s en servers) als bij m= edewerkers thuis. Microsoft behoudt zich het recht om in dergelijke gevalle= n een controle uit te voeren. Met vriendelijke groet, Het team van APS IT-diensten =20 =20 http://APSITdiensten.m7.mailplus.nl/nct485144/HzEgHybq Mail een collega -=20 http://APSITdiensten.m7.mailplus.nl/nct485145/HzEgHybq Website U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: obsdeheidehoek@hotmai= l.com ------=_Part_742646_14974379.1225715966137 Content-Type: text/html; charset="iso-8859-15" Content-Transfer-Encoding: 7bit E-mailing
Indien deze e-mail van APS IT-diensten niet goed zichtbaar is, klik dan hier voor de online versie.
Microsoft


november 2008

 

 

Geachte relatie,

Per 1 januari aanstaande verloopt uw huidige Microsoft Schoolovereenkomst. Om vanaf
1 januari gewoon gebruik te kunnen blijven maken van alle geïnstalleerde of in gebruik zijnde Microsoftproducten, dient u de huidige overeenkomst te vernieuwen voor 1 december 2008.
Dit kunt u doen door in te loggen op www.apsitdiensten.nl en op Nog uit te voeren te klikken. Hier vindt u ook meer informatie over de overeenkomst.

Op basis van reacties in de afgelopen periode, zijn er een paar verbeteringen aangebracht:

  • er is nog één Desktop Pakket dat meer omvat en tegen een prijs die helemaal ligt in de lijn van de afgelopen jaren;
  • Encarta is uit het Desktop Pakket gehaald, maar als u het wilt blijven gebruiken kunt u dat via de groep Aanvullende desktopproducten toevoegen;
  • bestuursverklaring: met deze verklaring kan een bestuur alle scholen centraal registreren, waarbij in de factuur aan het bestuur een specificatie per school is opgenomen. Daarnaast is het mogelijk het totale aantal pc’s voor de Microsoft Schoolovereenkomst te beheren op bestuursniveau. Dit heeft als voordeel dat een vermindering van het aantal pc’s gedurende een licentiejaar bij de ene school opgevangen mag worden door de mogelijke groei van het aantal pc’s bij een andere school. Indien er gedurende het jaar nieuwe pc’s bijkomen, dient u deze wel te registreren. Bij de registratie voor 2010 worden afname en toename met elkaar op bestuursniveau verrekend;
  • het aantal serverproducten is uitgebreid. 

De procedure voor de vernieuwing van de Schoolovereenkomst en de bijbehorende registratie ziet er in het kort als volgt uit:

  • voor 1 december 2008 vernieuwt u de Schoolovereenkomst via onze website door na inloggen te klikken op Nog uit te voeren;
  • tegelijkertijd registreert u het aantal pc’s en servers waarvoor u licenties wilt afnemen;
  • u informeert desgewenst uw bestuur over de mogelijkheid van de bestuursverklaring;
  • als uw bestuur gebruik wil maken van de bestuursverklaring, dan moet zij dat aan ons kenbaar maken. Vervolgens zullen wij er voor zorgen dat uw registratie voor 2009 na 1 januari 2009 wordt gekoppeld aan uw bestuur. Essentieel blijft echter dat u zelf voor 2009 de registratie uitvoert via onze website! Uw bestuur kan dat dit jaar nog niet doen.

Indien u onverhoopt geen gebruik meer wenst te maken van de nieuwe Microsoft Schoolovereenkomst voor de periode 2009 tot en met 2011, dan dient u de huidige overeenkomst voor 1 december 2008 via onze website (Nog uit te voeren) bij ons op te zeggen. Wij zullen u dan ook niet lastig vallen met herinneringen en dergelijke. Vanzelfsprekend dient u er voor te zorgen dat alle onder de huidige Schoolovereenkomst verkregen producten worden gedeïnstalleerd en vernietigd. Dit geldt zowel voor installaties binnen de school (pc’s en servers) als bij medewerkers thuis. Microsoft behoudt zich het recht om in dergelijke gevallen een controle uit te voeren.


Met vriendelijke groet,
Het team van APS IT-diensten


Mail een collega - Website
U ontvangt deze e-mail op het volgende adres: obsdeheidehoek@hotmail.com

 
------=_Part_742646_14974379.1225715966137--